Team Coaching & Ontwikkeling

Team Coaching & Ontwikkeling

 

“Krijgt u, uw team niet met de neuzen dezelfde kant op?”

“Begrijpen de medewerkers in uw team elkaar niet?”

“Hebben uw medewerkers geen begrip voor elkaars verschillen?”

“Wilt u meer effectiviteit uit uw team halen?”

 

Dit zijn allemaal vragen waar een bedrijf of manager mee te maken kan krijgen als hij 2 of meer medewerkers krijgt toegewezen.
Vragen die misschien eenvoudig lijken, maar toch heel ingewikkeld kunnen zijn.

Achtergrond van de medewerker.

Elk individu heeft zijn eigen culturele achtergrond en handelt daarnaar. Een Culturele achtergrond heeft de volgende kenmerken:

 • Het gezin waar een medewerker uit komt;
 • Waren er broers en zussen. Zo ja, wanneer ben jij in het gezin geboren;
 • Uit welk deel van Nederland komt de medewerker;
 • Welke scholen heeft de medewerker doorlopen;
 • Is de medewerker getrouwd en heeft hij/zij kinderen;
 • In welk land is de medewerker geboren.

Ik kan de lijst nog veel langer maken. Natuurlijk komt een medewerker bij een bedrijf werken en heeft hij zich te houden aan de normen/ waarden en doelstellingen van het bedrijf.

Echter, persoonlijke situaties kunnen deze waarden naar de achtergrond brengen. 

Het team.

Wat elk team heeft is een beweging voorwaarts om te leren, en dat geldt ook op individueel niveau.
In ieder team zitten kwaliteiten en valkuilen. Die zijn voor elk team weer anders. Vergelijk het maar met een vingerafdruk, er is geen een hetzelfde.
De samenstelling van een team bepaald de beweging voorwaarts die een team maakt.

Mijn systeem legt juist de nadruk op deze kwaliteiten en valkuilen. Als een team zijn beweging voorwaarts leert kennen,
ontstaat er ook meer begrip voor de beweging van andere teams.

Ik leer het team om verbinding met zijn beweging te maken en leer ze te begrijpen waarom het team doet wat het doet.
Er zit vooral herkenning in en uiteindelijk erkenning voor het handelen en waar de kracht van een team ligt.

Voor bedrijven is het essentieel dat teams goed met elkaar kunnen samenwerken en dat er goede balans is tussen de medewerkers.

Typen medewerkers

Er zijn 4 type medewerkers die u nodig heeft binnen een bedrijf met de juiste verdeling:

 1. De medewerker met de ideeën,
 2. De medewerker die weet wat hij voor het idee nodig heeft,
 3. De medewerker die weet hoe hij dat tot een werkbaar geheel kan maken,
 4. De medewerker die het idee weet uit te dragen.

Sommige teamleiders/ bedrijven vinden dat 1 man dit allemaal zou moeten kunnen. Dat kan, maar dan loopt u het risico dat er veel wordt vergeten en het idee onuitvoerbaar wordt.

Wat heb ik te bieden?

Wat kan ik voor uw team betekenen:

 • In een workshop/ training laat ik uw medewerkers kennismaken met hun eigen beweging en drijfveren,
 • Eventueel kunnen zij daar met andere over praten,
 • Ik geeft uitleg wat beweging inhoud en wat men daarin kan tegenkomen,
 • Het team heeft ook een eigen beweging en drijfveren en daar geef ik uitleg over,
 • De beweging van het team moet overeenkomen met de doelen van de teamleider/ leidinggevende en of het bedrijf,
 • Ik geef adviezen waar de samenwerking kan verbeteren en kan individuele coaching verzorgen.

Wilt u meer weten naar aanleiding van bovenstaande, vraag dan een vrijblijvend gesprek aan waarin ik u mijn handelswijze en systeem uitleg.

U kunt een mail sturen naar info@nobel-hd.nl of bel met 06-22729259.