Verlies & Rouwbegeleiding

 “Verlies en rouwbegeleiding”

Als onderdeel van een stroef verlopend rouwproces kan verlies en rouwbegeleiding een uitkomst zijn. Er wordt samen gekeken naar welk verlies er is geleden, dus over welke vorm hebben wij het, en de aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe zingeving en betekenis.

De nieuwe perceptie van Rouw

‘Rouw is een gezond proces van aanpassing en verandering,
een antwoord dat zich ontvouwt en ontwikkelt door onze levensloop en dus een wezenlijk onderdeel uitmaakt van onze identiteit’.
(Maes en Modderman 2013)

Wat is verlies

Ieder mens krijgt in het leven te maken met verlies en verlies kan zeer ontwrichtend werken in het leven van een mens. Het toekomstperspectief valt ineens weg en er wordt geacht dat men anticipeert op de nieuwe situatie. Die nieuwe situatie wordt geregeld als zeer eenzaam beleefd omdat anderen niet begrijpen in welke situatie u verkeerd.

Een verlies ervaring is voor ieder mens verschillend en er passen geen vaste psychische modellen op een verlieservaring. De gevoelens en emoties schieten de eerste weken alle kanten op.
De vele mythes m.b.t. rouw en de reactie van onze omgeving maken een rouwproces lastig en ingewikkeld. Deze mythes zorgen ervoor dat je het idee hebt er helemaal alleen voor te staan.

Enkele rouwmythes zijn:

Als je iets nodig hebt mag je mij altijd bellen
Wanneer het eerste jaar maar voorbij is dan gaat alles beter
Als je alleen voelt dan neem je toch een hond
Je moet door de pijn heen
Je moet je emoties tonen anders krijg je er later last van
etc……

Vormen van verlies

Bij verlies denken wij vaak aan verlies van een dierbare. Maar er zijn meerdere vormen van verlies:

  • Gezondheid
  • Werk/functie
  • Relatie (scheiding)
  • Verlies van een naaste/dierbare
  • Materiële zekerheid
  • Trauma

Zo kan ik de lijst nog veel langer maken maar de bovenstaande vormen van verlies zijn wel het meest bekend.

Nieuwe verlieservaringen kunnen oude, niet afgemaakte processen, weer naar voren brengen en als gevolg daarvan zit men weer midden in de verlieservaring van toen. Men noemt dat uitgestelde Rouw en dan is Rouwtherapie het meest handige om te doen.

Werkwijze

Als rouw en verlies begeleider loop ik een stukje met u mee in het proces en wij kijken samen naar hoe u zelf naar uw rouwproces kijkt en/of kunt kijken en hoe u nieuwe zingeving en betekenis in het leven kunt ontwikkelen .

Elk verlies heeft zijn eigen rouwproces en is niet van tevoren te bepalen.
In diverse gesprekken (of één gesprek) kijken wij samen naar het rouwproces en hoe dit rouwproces vanuit uw eigen achtergrond wordt beleefd.
Er mag ruimte zijn voor de eigen beleving van rouw zonder dat de omgeving daar invloed op uitoefent.

Het uiteindelijk doel is om weer zingeving en betekenis te ontwikkelen in het leven, zonder dat wat u verloren bent.

Verlies & Rouwbegeleiding voor bedrijven

Binnen bedrijven hebben medewerkers bijna dagelijks te maken met verlies. Dat kan van een simpele werkwijze verandering tot een ingrijpend overlijden van een collega gaan.

Ieder mens gaat op een andere manier met rouw om en mag niet te licht worden opgevat.
Als een team een collega verliest, kan dit voor een langere tijd voor ontwrichting binnen een team zorgen. Directe begeleiding kan dan noodzakelijk zijn om het team weer snel te laten functioneren.

Wilt u meer weten over begeleidingstrajecten, stuur dan een mail naar info@nobel-hd.nl of bel met 06-22729259.