Coach komt bij u thuis

Waarom?

In mijn praktijk kom ik veel cliënten tegen die mensen kennen die hun huis niet uit kunnen of durven en daardoor de noodzakelijke psychische hulp mislopen. In mijn optiek heeft iedereen recht op psychische hulp, waar men zich ook bevindt. Coach komt bij u thuis biedt mogelijkheden.

Ik kom bij die mensen thuis die niet in staat zijn om naar mijn praktijk te komen. Dat kan door veel verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Bijvoorbeeld door een rouwproces waarbij de partner is overleden en de nabestaande zonder rijbewijs achterblijft en problemen heeft om alleen uit huis te gaan.

Men kan ook door fysieke problemen aan huis gekluisterd zijn waardoor men niet in staat is om een psychosociaal therapeut/ coach op te zoeken.

Coach komt bij u thuis biedt juist die oplossing voor iedereen die niet naar de coach kan voor hulp.

Voordelen

Coach komt bij u thuis biedt het voordeel dat een cliënt niet meer hoeft te zoeken of te lobbyen om te onderzoeken of iemand bij hem of haar thuis kan komen. Ons zorgstelsel is hier niet op ingericht, op de thuishulp na.

Cliënten kunnen in hun eigen omgeving praten over de problematieken die hun bezighouden. Dit geeft vertrouwen en rust. De rust zit vooral in het feit dat men niets hoeft te regelen om bij een therapeut terecht te komen.

Het voordeel kan ook betrekking hebben op mantelzorgers die in de Rouw zijn en eigenlijk niet weg kunnen bij diegene die zij verzorgen.
Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voordelen te benoemen.

Condities voor een consult

Voor optimale omstandigheden voor een gesprek is het belangrijk dat wij een uur ongestoord met elkaar kunnen praten en dat er geen beperkingen zijn, zoals anderen in de ruimte, om vrijuit te kunnen praten. Voor mantelzorgers kan dat een iets andere invulling geven maar daar zijn ook mogelijkheden voor.

De tarieven voor een consult blijven hetzelfde en binnen Purmerend reken ik geen km-vergoeding.
Buiten Purmerend reken ik €0,21 per km.

Mocht dit interessant zijn voor u of denkt u “hier zat ik op te wachten”? Aarzel dan niet en neem contact met mij op.

Tel: 06-22729259
Mail: info@nobel-hd.nl